Call Us Free: 1-800-123-4567

Maaküttel baseeruva konditsioneerisüsteemide eelised

Paljud koduomanikud soovivad olla keskkonnasõbralikud, kuid arvavad, et keskkkonnasõbraliku küttesüsteemi paigaldamine ja kasutamine on liialt kallis. Tegelikult, kui te võtate arvesse kokkuhoiu,  mille te saavutate selliseid keskkonnasõbralikku kütte- ja jahutussüsteeme kastuades nagu päikesepaneelid või maaküte, saavutate te ajapikku suurema kokkuhoiu, kui esialgne investeering oli.

Päikesepaneelid paigaldatakse reeglina lõunapoolsele katuse küljele selleks, et  püüda kinni võimalikult palju päikeseenergiat. Päikesepaneelid transpordivad päikesest saadava soojuse teie koju sooja vee süsteemi ning küttesüsteemi. Kuigi päikesepaneelidega küttesüsteemid maksavad reeglina rohkem, kui tavalised küttesüsteemid, tasub see jällegi ajapikku ära ning te säästate rohkem, kui esialgu investeerisite.

Ka maakütte soojus- ja jahutussüsteemid on samuti väga hea viis soojedada ja jahutada enda kodu ning lisaks sellele vähendada enda ökoloogilist jalajälge. Maaküttepumbad ei ole küll iseenesest keskkonnasõbralikud, kuid need võimaldavad koduomanikel samuti raha säästa. Kui tavalised küttekatlad põletavad kütust, et tekitada sooja, siis maaküttesüsteemid kasutavad elektrit selleks, et tuua torudes asuv maapinna soojus teie majja. Suvel on aga kogu protsess tagurpidine. Teie kodus olev soojus pumbatakse torudesse ning jahutatakse maapinna sisse kaevatud torudes. On nelja erinevat tüüpi süsteeme, kuidas maakütte torustikke paigaldatakse. Vertikaalne torustik läheb sügavale maa sisse, horisontaalne torustik on aga madalamal ning rohkem laialo mööda maapinda, kaldtorude süsteem keerlab maapinna sees spiraalselt. Kasutatakse ka tiikides asuvat torude süsteemi, kuid selleks peate te elama veekogude lähedal, et neid kasutada.

Geotermilise küttesüsteemi kasutamine hoiab majaomanikule kokku arvestatava hulga raha. Kuna maakütte pumbad kasutavad reeglina 40-70 protsenti vähem elektrit, kui tavalised küttesüsteemid, siis säästavad koduomanikud reeglina 30-70 protsenti enda kodu kütte- ja jahutuskuludelt. Hea on ka see, et maakütte pumbad on pikema kasutuseaga, kui tavalised õhksoojuspumbad ning vajavad ka vähem hooldust.

Maakütte üks negatiivne külg on, et esmased kulutused süsteemi ostmisele ja paigaldamisele on oluliselt kõrgemad, kui teiste tavapäraste kütte- ja jahutussüsteemide omad. Olgugi et esialgsed kulutused on kõrged, võtab investeeringu äratasumine aega vaid paar aastat. Selliste süsteemide installeerimine võib mõnedes riikides kuuluda ka maksusoodustuse alla. Veel üheks negatiivseks asjaoluks on ajutine maapinna üleskaevamine ning rikkumine, kui paigaldatakse maakütte torusid.

Need keskkonnasõbralikud kütte- ja jahutussüsteemid on aga piagladatavad vaid professionaalsete firmade poolt, kes tegelvad maakütte või konditsioneeride paigaldusega. Kui te koduomanikuna olete otsustanud neid süsteme kasutama hakata, siis peate olema kindlad, et palkate tööd tegema kvaliteetse ja usalduasväärse firma. Professionaalne paigaldusfirma oskab teile soovitada ka teie kodule kõige paremini sobivat lahendust. Arvestada tuleb mitmete erinevate teguritega, kuid kõige mõistlikum on küsida nõu ametlike firmade käest ning paigaldada just teie kodule sobiv süsteem.

Lisa kommentaar